Podzimní práce v muzeu 2023

Datum:
28. 9. 2023
Čas:
9:00 - 17:00
Vstupné:
plné 130,- snížené 90,-

Zveme Vás na prohlídku muzea spojenou s ukázkami historické orby.

Program
– vyorávka a sběr brambor
– sklizeň řepy a kukuřice
– ukázka tradičního způsobu výmlatu obilovin mlátičkou
– historická orba koňmi a traktory
– výroba povřísel

Doprovodný program
– prohlídka muzea
– od 14 hod. Cimbálová muzika z Milotic
– skákací hrad pro děti

– šlapací traktory
– jízda traktorem
– vyjížďka koňmi
– expozice drobného zvířectva chovatelů ZO ČSCH Vyškov

Občerstvení zajištěno, akce se koná za každého počasí !
Změna programu vyhrazena, informace na www.muzeumhostice.cz