Podzimní práce v muzeu 2022

Datum:
28. 9. 2022
Čas:
9:00
Vstupné:
plné 120,- snížené 70,-

Zveme Vás na prohlídku muzea spojenou s ukázkami historické orby.

Program
9 – 17 hod. – vyorávka a sběr brambor
– sklizeň řepy a kukuřice
– ukázka tradičního způsobu výmlatu obilovin mlátičkou
– historická orba koňmi a traktory

Doprovodný program
– skákací hrad pro děti

– šlapací traktory
– jízda traktorem

– expozice drobného zvířectva chovatelů ZO ČSCH Vyškov

Občerstvení zajištěno, akce se koná za každého počasí !
Změna programu vyhrazena, informace na www.muzeumhostice.cz

Návštěvníci jsou povinni splnit a dodržovat aktuální protiepidemiologická opatření.