Návštěvní řád

 • Každý návštěvník je povinen si u pokladny v budově zakoupit vstupenku, děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP, ZTTP mají vstup zdarma.Vstupenka je nepřenosná a platí pouze pro jednu návštěvu.Návštěvník je povinen nosit vstupenku po celou dobu návštěvy u sebe a na požádání průvodce předložit ke kontrole.
 • Děti do 10 let mají vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.
 • Hromadné výpravy, stejně jako skupiny jednotlivců jsou povoleny do počtu 25 osob, není-li dohodnuto jinak.
 • Návštěvníci musí používat pouze prohlídkovou trasu a řídit se pokyny návštevního řádu, popř. průvodce.
 • Správa muzea neodpovídá za škody vzniklé na přinesených věcech a vozidlech zaparkovaných uvnitř areálu muzea.
 • Rodiče a osoby mající dozor nad dětmi jsou povinni dbát o jejich bezpečnost a patřičné chování.Návštěvníci jsou povinni uhradit případné vzniklé škody na exponátech či jiném majetku muzea.
 • Odpadky nutno odkládat do odpadkových nádob.
 • Do expozice muzea je zakázán vstup osobám podnapilým, pod vlivem omamných látek
 • a osobám chovající se nestandardním způsobem.
 • Do expozice muzea se může vstupovat pouze ve stanovené návštěvní hodiny.
 • Vstup ze psy a jinými zvířaty není z hygienických a bezpečnostních důvodů do muzea možný.
 • Zahradní a parkové úpravy slouží všem návštěvníkům.Není proto dovoleno trhat květiny, jiné rostlinstvo, ovocné plody, vstupovat na záhony nebo jinak poškozovat zeleň, zahradní úpravy a zařízení.
 • V případě potřeby jsou návštěvníci povinni uposlechnout příkazů pracovníka muzea .
 • Informace se podávají v budově u pokladny, kde je také pro případ potřeby umístěn telefon a lékárnička první pomoci. Zde hlaste všechny mimořádné události, zejména úrazy.
 • Chceme, aby areál muzea byl klidným a místem poučení a odpočinku.Udržujte proto všude v jejich prostorách náležitou čistotu a klid.
 • V prostorách Muzea zemědělských strojů v Hošticích – Herolticích je přísný zákaz kouření.
 • Exponáty zemědělské techniky jsou určeny pouze k prohlídce ne k prolézání apod., mohlo by dojít ke zranění, proto je zakázáno vstupovat za natažené stuhy a na exponáty umístěné na volných plochách.
 • Parkoviště je určeno k zaparkování os. aut, motocyklů, jízdních kol návštěvníků.
 • Návštěvník porušující pravidla návštěvního řádu, může být z areálu muzea vykázán bez nároku vrácení vstupného.
 • Tento návštěvní řád se v celém rozsahu vztahuje i na exponáty umístěné na volných plochách areálu muzea, zvláště z hlediska bezpečného chování a ochraně vystavených exponátů.
ZA DODRŽOVÁNÍ TOHOTO NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU VÁM DĚKUJEME.
Správa Muzea zemědělských strojů