Návštěvní řád

 1. Každý návštěvník je povinen si u pokladny v budově zakoupit vstupenku, děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP, ZTTP mají vstup zdarma.Vstupenka je nepřenosná a platí pouze pro jednu návštěvu.Návštěvník je povinen nosit vstupenku po celou dobu návštěvy u sebe a na požádání průvodce předložit ke kontrole.
 2. Děti do 10 let mají vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.
 3. Hromadné výpravy, stejně jako skupiny jednotlivců jsou povoleny do počtu 25 osob, není-li dohodnuto jinak.
 4. Návštěvníci musí používat pouze prohlídkovou trasu a řídit se pokyny návštevního řádu, popř. průvodce.
 5. Správa muzea neodpovídá za škody vzniklé na přinesených věcech a vozidlech zaparkovaných uvnitř areálu muzea.
 6. Rodiče a osoby mající dozor nad dětmi jsou povinni dbát o jejich bezpečnost a patřičné chování.Návštěvníci jsou povinni uhradit případné vzniklé škody na exponátech či jiném majetku muzea.
 7. Odpadky nutno odkládat do odpadkových nádob.
 8. Do expozice muzea je zakázán vstup osobám podnapilým, pod vlivem omamných látek
  a osobám chovající se nestandardním způsobem.
 9. Do expozice muzea se může vstupovat pouze ve stanovené návštěvní hodiny.
 10. Vstup ze psy a jinými zvířaty není z hygienických a bezpečnostních důvodů do muzea možný.
 11. Zahradní a parkové úpravy slouží všem návštěvníkům.Není proto dovoleno trhat květiny, jiné rostlinstvo, ovocné plody, vstupovat na záhony nebo jinak poškozovat zeleň, zahradní úpravy a zařízení.
 12. V případě potřeby jsou návštěvníci povinni uposlechnout příkazů pracovníka muzea .
 13. Informace se podávají v budově u pokladny, kde je také pro případ potřeby umístěn telefon a lékárnička první pomoci. Zde hlaste všechny mimořádné události, zejména úrazy.
 14. Chceme, aby areál muzea byl klidným a místem poučení a odpočinku.Udržujte proto všude v jejich prostorách náležitou čistotu a klid.
 15. V prostorách Muzea zemědělských strojů v Hošticích – Herolticích je přísný zákaz kouření.
 16. Exponáty zemědělské techniky jsou určeny pouze k prohlídce ne k prolézání apod., mohlo by dojít ke zranění, proto je zakázáno vstupovat za natažené stuhy a na exponáty umístěné na volných plochách.
 17. Parkoviště je určeno k zaparkování os. aut, motocyklů, jízdních kol návštěvníků.
 18. Návštěvník porušující pravidla návštěvního řádu, může být z areálu muzea vykázán bez nároku vrácení vstupného.
 19. Tento návštěvní řád se v celém rozsahu vztahuje i na exponáty umístěné na volných plochách areálu muzea, zvláště z hlediska bezpečného chování a ochraně vystavených exponátů.

ZA DODRŽOVÁNÍ TOHOTO NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU VÁM DĚKUJEME.

Správa Muzea zemědělských strojů Hoštice-Heroltice