Jarní práce v muzeu 2023

Datum: 29. 4. 2023
Čas: 9:00-17:00

Vstupné CELODENNÍ:
– plné 120,- Kč
– snížené 70,- Kč

Program:
Ukázka tradičního způsobu přípravy půdy koňmi, setí a sázení.

  9 – 17 hod. možnost prohlídky muzea, vstupné v ceně
10 – 14 hod. polní práce (sázení brambor, setí ječmene, řepy a kukuřice)
                      ukázka hasičských koňských stříkaček
                      ukázka provozuschopných traktorů

Doprovodný program:
Expozice drobného zvířectva chovatelů ZO ČSCH Vyškov
Skákací hrad pro děti
Šlapací traktory pro děti

Změna programu vyhrazena, informace na www.muzeumhostice.cz

Občerstvení zajištěno, akce se koná za každého počasí.